Nokia 5330 Mobile TV Edition Baterije

Baterije za Nokia 5330 Mobile TV Edition mobilni telefon iz naše ponude odlikuju se odličnim kvalitetom i trajnošću jer su izrađene od ćelija visoke A klase.

Tehničke karakteristike baterija za Nokia 5330 Mobile TV Edition mobilne telefone u potpunosti zadovoljavaju sve normative i iz tog razloga predstavljaju odličnu zamenu originalnih baterija.

Nokia 5330 Mobile TV Edition baterije su fabrički atestirane i kondicionirane i stižu direktno sa proizvodne linije što ih bitno razlikuje od ostalih baterija.

Sve dole navedene baterije su kompatibilne sa Nokia 5330 Mobile TV Edition

Baterije za Nokia 5330 Mobile TV Edition iz naše ponude: