Nokia 7600 Baterije

Baterije za Nokia 7600 mobilni telefon iz naše ponude odlikuju se odličnim kvalitetom i trajnošću jer su izrađene od ćelija visoke A klase.

Tehničke karakteristike baterija za Nokia 7600 mobilne telefone u potpunosti zadovoljavaju sve normative i iz tog razloga predstavljaju odličnu zamenu originalnih baterija.

Nokia 7600 baterije su fabrički atestirane i kondicionirane i stižu direktno sa proizvodne linije što ih bitno razlikuje od ostalih baterija.

Sve dole navedene baterije su kompatibilne sa Nokia 7600

Baterije za Nokia 7600 iz naše ponude: