Nokia N8 Baterije

Baterije za Nokia N8 mobilni telefon iz naše ponude odlikuju se odličnim kvalitetom i trajnošću jer su izrađene od ćelija visoke A klase.

Tehničke karakteristike baterija za Nokia N8 mobilne telefone u potpunosti zadovoljavaju sve normative i iz tog razloga predstavljaju odličnu zamenu originalnih baterija.

Nokia N8 baterije su fabrički atestirane i kondicionirane i stižu direktno sa proizvodne linije što ih bitno razlikuje od ostalih baterija.

Sve dole navedene baterije su kompatibilne sa Nokia N8

Baterije za Nokia N8 iz naše ponude: