Samsung B7530 Omnia Pro 4 Baterije

Baterije za Samsung B7350 Omnia Pro 4 mobilni telefon iz naše ponude odlikuju se odličnim kvalitetom i trajnošću jer su izrađene od ćelija visoke A klase.

Tehničke karakteristike baterija za Samsung B7350 Omnia Pro 4 mobilne telefone u potpunosti zadovoljavaju sve normative i iz tog razloga predstavljaju odličnu zamenu originalnih baterija.

Samsung B7350 Omnia Pro 4 baterije su fabrički atestirane i kondicionirane i stižu direktno sa proizvodne linije što ih bitno razlikuje od ostalih baterija.

Sve dole navedene baterije su kompatibilne sa Samsung B7350 Omnia Pro 4

Baterije za Samsung B7350 Omnia Pro 4 iz naše ponude: