Samsung I8910 Omnia HD Baterije

Baterije za Samsung I8910 Omnia HD mobilni telefon iz naše ponude odlikuju se odličnim kvalitetom i trajnošću jer su izrađene od ćelija visoke A klase.

Tehničke karakteristike baterija za Samsung I8910 Omnia HD mobilne telefone u potpunosti zadovoljavaju sve normative i iz tog razloga predstavljaju odličnu zamenu originalnih baterija.

Samsung I8910 Omnia HD baterije su fabrički atestirane i kondicionirane i stižu direktno sa proizvodne linije što ih bitno razlikuje od ostalih baterija.

Sve dole navedene baterije su kompatibilne sa Samsung I8910 Omnia HD

Baterije za Samsung I8910 Omnia HD iz naše ponude: