Samsung M8910 Pixon 12 Baterije

Baterije za Samsung M8910 Pixon 12 mobilni telefon iz naše ponude odlikuju se odličnim kvalitetom i trajnošću jer su izrađene od ćelija visoke A klase.

Tehničke karakteristike baterija za Samsung M8910 Pixon 12 mobilne telefone u potpunosti zadovoljavaju sve normative i iz tog razloga predstavljaju odličnu zamenu originalnih baterija.

Samsung M8910 Pixon 12 baterije su fabrički atestirane i kondicionirane i stižu direktno sa proizvodne linije što ih bitno razlikuje od ostalih baterija.

Sve dole navedene baterije su kompatibilne sa Samsung M8910 Pixon 12

Baterije za Samsung M8910 Pixon 12 iz naše ponude: