Sony Xperia Go ST27i Baterije

Baterije za Sony Xperia Go ST27i mobilni telefon iz naše ponude odlikuju se odličnim kvalitetom i trajnošću jer su izrađene od ćelija visoke A klase.

Tehničke karakteristike baterija za Sony Xperia Go ST27i mobilne telefone u potpunosti zadovoljavaju sve normative i iz tog razloga predstavljaju odličnu zamenu originalnih baterija.

Sony Xperia Go ST27i baterije su fabrički atestirane i kondicionirane i stižu direktno sa proizvodne linije što ih bitno razlikuje od ostalih baterija.

Sve dole navedene baterije su kompatibilne sa Sony Xperia Go ST27i

Baterije za Sony Xperia Go ST27i iz naše ponude:

Nema proizvoda u ovom odeljku