Sony Xperia TX LT29i Baterije

Baterije za Sony Xperia TX LT29i mobilni telefon iz naše ponude odlikuju se odličnim kvalitetom i trajnošću jer su izrađene od ćelija visoke A klase.

Tehničke karakteristike baterija za Sony Xperia TX LT29i mobilne telefone u potpunosti zadovoljavaju sve normative i iz tog razloga predstavljaju odličnu zamenu originalnih baterija.

Sony Xperia TX LT29i baterije su fabrički atestirane i kondicionirane i stižu direktno sa proizvodne linije što ih bitno razlikuje od ostalih baterija.

Sve dole navedene baterije su kompatibilne sa Sony Xperia TX LT29i

Baterije za Sony Xperia TX LT29i iz naše ponude: