Tesla Smartphone 3.1 Baterije

Baterije za Tesla Smartphone 3.1 mobilni telefon iz naše ponude odlikuju se odličnim kvalitetom i trajnošću jer su izrađene od ćelija visoke A klase.

Tehničke karakteristike baterija za Tesla Smartphone 3.1 mobilne telefone u potpunosti zadovoljavaju sve normative i iz tog razloga predstavljaju odličnu zamenu originalnih baterija.

Tesla Smartphone 3.1 baterije su fabrički atestirane i kondicionirane i stižu direktno sa proizvodne linije što ih bitno razlikuje od ostalih baterija.

Sve dole navedene baterije su kompatibilne sa Tesla Smartphone 3.1

Baterije za Tesla Smartphone 3.1 iz naše ponude: