Tesla Smartphone 3.1 Lite Baterije

Baterije za Tesla Smartphone 3.1 Lite mobilni telefon iz naše ponude odlikuju se odličnim kvalitetom i trajnošću jer su izrađene od ćelija visoke A klase.

Tehničke karakteristike baterija za Tesla Smartphone 3.1 Lite mobilne telefone u potpunosti zadovoljavaju sve normative i iz tog razloga predstavljaju odličnu zamenu originalnih baterija.

Tesla Smartphone 3.1 Lite baterije su fabrički atestirane i kondicionirane i stižu direktno sa proizvodne linije što ih bitno razlikuje od ostalih baterija.

Sve dole navedene baterije su kompatibilne sa Tesla Smartphone 3.1 Lite

Baterije za Tesla Smartphone 3.1 Lite iz naše ponude: