Tesla Smartphone 6.2 Baterije

Baterije za Tesla Smartphone 6.2 mobilni telefon iz naše ponude odlikuju se odličnim kvalitetom i trajnošću jer su izrađene od ćelija visoke A klase.

Tehničke karakteristike baterija za Tesla Smartphone 6.2 mobilne telefone u potpunosti zadovoljavaju sve normative i iz tog razloga predstavljaju odličnu zamenu originalnih baterija.

Tesla Smartphone 6.2 baterije su fabrički atestirane i kondicionirane i stižu direktno sa proizvodne linije što ih bitno razlikuje od ostalih baterija.

Sve dole navedene baterije su kompatibilne sa Tesla Smartphone 6.2

Baterije za Tesla Smartphone 6.2 iz naše ponude: